Udziałowiec - druki szkolne  Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur - kontakt  |  20 lipca 2019

LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA

Oferujemy nowe legitymacje nauczycielskie wykonane zgodnie ze wzorem i warunkami  określonymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 19 września 2006r.  w sprawie wzoru i trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (DZ. U. Nr 189, poz. 1393).

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

Wszystkie placówki oświatowe zainteresowane wyrobieniem legitymacji nauczycielskiej, proszone są o wypełnienie poniższego wniosku o wydanie Legitymacji Służbowej Nauczyciela:

Pobierz formularz zamówieniowy

i przesłanie zeskanowanego, wypełnionego już formularza na adres email: karty@udzialowiec.com.pl lub fizycznie pocztą zwykłą bądź kurierem na adres naszej firmy:

Firma Poligraficzno - Introligatorska
UDZIAŁOWIEC Sp. z o. o.

ul. Narcyzowa 2
42-256 Olsztyn

Istnieje także możliwość zamówienia Legitymacji Służbowej Nauczyciela i przesłania materiałów bezpośrednio przez Internet, bez wysyłania wspomnianego wyżej formularza.  W tym celu należy wcześniej opracować bazę danych osób, którym zostanie wydana wraz z odpowiednimi fotografiami oraz skanami podpisów. Dane należy przygotować zgodnie z podanym przez nas opisem.

Opis przygotowania bazy danych (plik Word) oraz przykładowa baza danych w xls (plik Excel)

Dane w postaci elektronicznej należy przesłać na nasz adres mailowy: karty@udzialowiec.com.pl

UWAGA !!!
Dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony, legitymacje wydawane w 2019r. będą mieć okres ważności do 28.02.2022r. Dla nauczycieli zatrudnionych na czas określony, termin ważności określa data wygaśnięcia umowy.

Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt:

- telefoniczny: 34 366 14 22
- mailowy: karty@udzialowiec.com.pl

Prawa autorskie UDZIAŁOWIEC © 2015
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl
Firma Poligraficzno - Introligatorska
UDZIAŁOWIEC Sp. z o. o.


42-256 Olsztyn
ul. Narcyzowa 2
powiat częstochowski
tel. +48 34 366 14 22
email: szkola@udzialowiec.com.pl