Udziałowiec - druki szkolne  Centrum Zaopatrzenia Szkół i Biur - kontakt  |  14 grudnia 2018

DOSTAWA PRODUKTÓW

Jeśli nie korzystacie Państwo z opcji odbioru osobistego zamówionego towaru, do każdego zamówienia należy doliczyć koszt przesyłki. Wszystkie przesyłki dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, we wszystkie dni robocze, o ile dostawa nie została ustalona inaczej.

Koszty transportu - kurier DHL

#

Waga paczki od:

Waga paczki do:

Koszt transportu:

1

0 kg

30 kg

15.00 zł netto

2

30 kg

60 kg

30.00 zł netto

Szukaj w tej kategorii:  

Dzienniki
Symbol Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
Zobacz wzór
I/1 Dziennik zajęć przedszkola(ROZLICZENIE GODZINOWE FREKWENCJI) ks.A4 / 76 k 12.00 Dodaj produkt do koszyka
I/2 Dziennik lekcyjny szkół podstawowych kl. I – III szkoły podstawowej ks. A4 / 76 k. 12.60 Dodaj produkt do koszyka
I/2a Dziennik lekcyjny wczesnoszkolny dla kl. I – III szkoły podstawowej z rozbudowanymi rozdziałami dotyczacymi oceny osiągnięć uczniów z poszczególnych działów edukacji. ks. A4 /80 k. 11.79 Dodaj produkt do koszyka
I/3 Dziennik lekcyjny dla szkół podst. kl. IV – VIII i szkół ponadpodstawowych.(8-godz.) ks. A4 / 78k. 12.60 Dodaj produkt do koszyka
. Okładka foliowa do dziennika lekcyjnego I/3 przeźroczysta . 2.58 Dodaj produkt do koszyka
I/4 Dziennik lekcyjny dla szkół zawodowych A4 /40k 12.06 Dodaj produkt do koszyka
I/4 Dziennik zajęć szkoły stacjonarnej /nowy wzór/ A4/66k 12.06 Dodaj produkt do koszyka
I/5 Dziennik zajęć wychowawczych – dla internatów (burs), domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, ognisk wychowawczych,ośrodków szkolno-wychowawczych, placówek leczniczo-wychowawczych, państwowych młodzieżowych ośrodków wycho-wawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii(opr.miękka) A4 / 40 k. 6.96 Dodaj produkt do koszyka
I/5 Dziennik zajęć wychowawczych(opr.twarda) A4/40k 9.51 Dodaj produkt do koszyka
I/6i-NOWY Dziennik zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla przedszkoli, szkół, grup (oddziałów – zespołów) kursów dla dorosłych oraz placówek oświatowych dla dorosłych, zajęć kursu zawodowego zajęć zespołów korekcyjno-wyrównawczych, zajęć praktycznych uczniów prowadzonych poza terenem szkoły i zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego/NOWA PODSTAWA PRAWNA/ A4 / 16 k. 2.80 Dodaj produkt do koszyka
I/42 bez zmian Dziennik zajęć i czynności dodatkowych nauczyciela (KARCIANY) A4/12 2.80 Dodaj produkt do koszyka
. Okładka foliowa do dziennika zajęć I/6 i I/42 . 2.50 Dodaj produkt do koszyka
I/7 Dziennik zajęć szkoły zaocznej/nowy wzór/ A4 /96k 13.25 Dodaj produkt do koszyka
I/8 Dziennik biblioteki szkolnej w oprawie miękkiej. A4 / 26 k. 3.80 Dodaj produkt do koszyka
I/9 Dziennik zajęć dla placówek wczasów letnich zt A5 / 10 k. 2.30 Dodaj produkt do koszyka
I/10 Dziennik pedagoga szkolnego (psychologa) – dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświat.-wychow. - op. miękka A4/50k. op. miękka 7.50 Dodaj produkt do koszyka
I/10 Dziennik pedagoga szkolnego (psychologa) – dla planowania i organizowania przez pedagoga pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i innych placówkach oświat.-wychow. - op. twarda A4 /50k 10.50 Dodaj produkt do koszyka
I/11 Dziennik zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla szkół (przedszkoli) prowadzących zajęcia nie wpisywane do dziennika lekcyjnego A4 / 42 k. 4.83 Dodaj produkt do koszyka
I/12 Dziennik zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – dla szkół (przedszkoli) prowadzących zespołowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym zt A4 / 16 k. 3.80 Dodaj produkt do koszyka
I/24 Dziennik indywid. zajęć rewalidacyjno – wychowawczych A4 3.50 Dodaj produkt do koszyka
I/25 Dziennik indywidualnego nauczania A4 3.50 Dodaj produkt do koszyka
I/26 Dziennik zajęć zespołu korekcyjno - wyrównawczego A4 3.50 Dodaj produkt do koszyka
I/27 Dzienniczek nauczyciela wf A5 6.40 Dodaj produkt do koszyka
I/28 Dziennik zajęć logoped.. i korekcyjno-kompensacyjnych A4 3.80 Dodaj produkt do koszyka
I/29 Dziennik internatu A4 10.58 Dodaj produkt do koszyka
I/37 Dziennik świetlicy szkolnej opr. twarda (ROZLICZENIE GODZINOWE FREKWENCJI) A4 8.41 Dodaj produkt do koszyka
I/39 Dziennik praktyki zawodowej A5 2.63 Dodaj produkt do koszyka
Książki
Symbol Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
Zobacz wzór
I/40 Książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli (twarda oprawa) A4/200k 20.68 Dodaj produkt do koszyka
. Książka kancelaryjna opr. introligat. A4/100 15.16 Dodaj produkt do koszyka
Ksiażka kancelaryjna opr.introligatorska A4/200k 23.48 Dodaj produkt do koszyka
Dziennik korespondencyjny A4/100 15.16 Dodaj produkt do koszyka
. Księga do podpisu (kolory) A4/10k 16.93 Dodaj produkt do koszyka
. Książka kontroli (twarda oprawa) A4/96k. 11.03 Dodaj produkt do koszyka
. Książka kontroli przedsiębiorcy A4/32k. 10.61 Dodaj produkt do koszyka
. Książka kontroli sanitarnej A5 1.71 Dodaj produkt do koszyka
. Książka meldunkowa A4 /tw. opr. 12.95 Dodaj produkt do koszyka
Księgi
Symbol Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
Zobacz wzór
I/14 - G Księga ewidencji dzieci dla szkół gimnazjalnych(pozioma) ks A4 / 40 k. 10.42 Dodaj produkt do koszyka
I/14 - P Księga ewidencji dzieci dla szkół podstawowych(format poziomy) ks. A4 / 40 k 10.42 Dodaj produkt do koszyka
I/15 Księga uczniów dla wszystkich typów szkół ks. A4 / 100 k. 11.86 Dodaj produkt do koszyka
I/16 Księga zastępstw (EDU VII/6) ks. A4 / 200 k. 17.26 Dodaj produkt do koszyka
I/17 Księga zarządzeń ks. A4 / 100 k. 10.10 Dodaj produkt do koszyka
I/30 Księga protokołów Rady Pedagogicznej A4/ 200 k. 24.98 Dodaj produkt do koszyka
I/31 Księga przychodów i rozchodów Rady Rodziców (opr.twarda) A4/96 9.21 Dodaj produkt do koszyka
I/32 Księga uchwał Rady Pedagogicznej A4 / 200 k. 24.98 Dodaj produkt do koszyka
I/33 Księga arkuszy ocen (obwoluta) A4 2.60 Dodaj produkt do koszyka
I/35 Księga absolwentów (twarda oprawa) A4 22.93 Dodaj produkt do koszyka
I/36 Księga absolwentów szkoły zawodowej (twarda oprawa) A4 16.93 Dodaj produkt do koszyka
I/38 Księga wychowanków (twarda oprawa) A4 9.21 Dodaj produkt do koszyka
.K-210 Księga druków ścisłego zarachowania (oprawa kart) K-210 . 4.50 Dodaj produkt do koszyka
K-205 Księga inwentarzowa (twarda oprawa) A4 10.45 Dodaj produkt do koszyka
K-205 Księga inwentarzowa (oprawa kart) K-205 A4 6.39 Dodaj produkt do koszyka
K-207 Księga środków trwałych – opr. kartonowa A4/ 100k 9.15 Dodaj produkt do koszyka
K-207 Księga środków trwałych – opr. twarda A4/ 100k 15.45 Dodaj produkt do koszyka
. Księga pamiątkowa A4/ 120k. 25.45 Dodaj produkt do koszyka
. Kronika A4/120k 25.31 Dodaj produkt do koszyka
. Kronika pozioma A3/120k 101.60 Dodaj produkt do koszyka
Kronika pionowa A3/120k 101.60 Dodaj produkt do koszyka
Rejestry
Symbol Przeznaczenie Format Cena netto
(PLN)
Zobacz wzór
I/18 Rejestr wydanych legitymacji szkolnych (EDU VII/4) ks. A4/ 100 k. 8.69 Dodaj produkt do koszyka
I/19 Rejestr wydanych zaświadczeń ks. A4/ 100 k. 8.69 Dodaj produkt do koszyka
I/20 Rejestr zatrudnionych nauczycieli (EDU VII/5) ks. A4/ 100 k. 8.69 Dodaj produkt do koszyka
I/21 Rejestr zatrudnionych pracowników ks. A4/ 100 k. 8.69 Dodaj produkt do koszyka
I/22 Rejestr wydanych świadectw i zaświadczeń (EDU VII/3) ks. A4/ 96 k. 8.69 Dodaj produkt do koszyka
. Rejestr wydanych świadectw A4 8.69 Dodaj produkt do koszyka
. Szkolny rejestr rozrachunku świadectw A4 8.69 Dodaj produkt do koszyka
Szkolny rejestr druków ścisłego zarachowania A4 8.69 Dodaj produkt do koszyka
. Rejestr wydanych dyplomów i świadectw A4 8.69 Dodaj produkt do koszyka
. Rejestr otrzymanych i wydanych kart rowerowych A4 8.69 Dodaj produkt do koszyka
. Rejestr wydanych legitymacji służbowych dla nauczyciela opr. kart. A4 8.69 Dodaj produkt do koszyka
MEN I/41 Rejestr wydanych indeksów (twarda oprawa) A4/96k. 8.75 Dodaj produkt do koszyka
. Rejestr nieobecności w pracy A4/96k. 8.75 Dodaj produkt do koszyka
. Rejestr wypadków przy pracy A4 karton 8.69 Dodaj produkt do koszyka
. Rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy A4/32str 6.96 Dodaj produkt do koszyka
Prawa autorskie UDZIAŁOWIEC © 2015
Realizacja: web-styl.pl, CMS: zdzislowicz.pl
Firma Poligraficzno - Introligatorska
UDZIAŁOWIEC Sp. z o. o.


42-256 Olsztyn
ul. Narcyzowa 2
powiat częstochowski
tel. +48 34 366 14 22
email: szkola@udzialowiec.com.pl