Dotacje EU

 

 

FORMULARZ OFERTOWY NA CYFROWY SYSTEM POLIGRAFICZNY

 

FORMULARZ OFERTOWY NA AUTOMAT DO ZSZYWANIA NIĆMI BLOKÓW KSIĄŻEK

 

 

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby


Firma Poligraficzno-Introligatorska „UDZIAŁOWIEC” Sp. z o. o.

Dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego
drukarni Udziałowiec Sp. z o. o.
poprzez zakup zautomatyzowanej linii technologicznej

Wartość projektu: 1 846 500,00 zł          Wartość dofinansowania: 750 000,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na
stronie
www.rpo.slaskie.pl 


 

 

Firma Poligraficzno-Introligatorska "Udziałowiec" Sp. z o.o.

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-24-001/13

pt. "Zakup i wdrożenie systemów B2B integrującej zarządzanie
procesami biznesowymi z partnerami"


jest współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.


Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pan Michał Walenczykowski
pod nr tel. 34 366-14-22

Przydatne strony:

www.poig.gov.pl
www.europa.eu
www.mrr.gov.pl

 • Dane Firmy


  • Firma Poligraficzno - Introligatorska
   UDZIAŁOWIEC Sp. z o. o.
   42-256 Olsztyn k/Częstochowy
   ul. Narcyzowa 2
 • Kontakt

Copyrights 2013 Udziałowiec, wykonanie domena.pl